Telefon
35 51 64 10

Porsgrunn

Hovedkontor
Floodmyrveien 24
3946 Porsgrunn

Notodden

Avdelingskontor
Telemark Teknologipark
Merdeveien 1
3676 Notodden

Postadresse

Postboks 167
3901 Porsgrunn