Hjem / Aktuelt / Nye krav til universell utforming i 2023!

Meny

Nyhetsbrev

Følg oss     Face  /  Insta  /  LI

Universell utforming av nettsider betyr å lage nettsider som er tilgjengelige og brukervennlige for alle, uavhengig av funksjonsevne. Det er en viktig del av en inkluderende designpraksis som sørger for at alle brukere har tilgang til informasjon og tjenester på nett.

Hvorfor bry seg om universell utforming?

Det er flere fordeler ved universell utforming av nettsider. For det første øker det tilgjengeligheten til informasjon og tjenester for alle brukere, noe som kan bidra til å styrke de demokratiske og sosiale verdiene i samfunnet. Det kan bidra til å øke bedriftens eller organisasjonens kundebase, da det gir tilgang til en større gruppe brukere og det kan gi nettsiden din en høyere rangering i Google. Universell utforming av nettsider kan også bidra til å forbedre brukeropplevelsen for alle. Ved å følge universelle utformingsstandarder, kan nettsiden din være enklere å bruke, mer logiske og intuitivt bygget opp.

Dette bør du tenke på når du lager nettsiden

For å oppnå universell utforming, er det viktig å følge en rekke prinsipper og retningslinjer, som inkluderer:

Tilgjengelighet: Sørg for at nettsiden er tilgjengelig for alle brukere, inkludert personer med funksjonsnedsettelser, ved å bruke teknologi som støtter universell utforming. Dvs. at brukeren har mulighet til å f.eks. justere kontraster, linjeavstand mellom tekst, navigere siden uten syn med tekst-til-tale osv.

Brukervennlighet: Sørg for at nettsiden er enkel å bruke, med tydelig navigasjon, logiske lenker og enkle å forstå tekster.

Fleksibilitet: Sørg for at nettsiden kan tilpasses ulike enheter, nettlesere og skjermstørrelser, slik at alle brukere kan få tilgang til informasjonen de trenger.

Innholdskvalitet: Sørg for at innholdet på nettsiden er relevant, oppdatert og enkel å forstå.

Hvem gjelder kravene for?

1. februar 2023 ble kravene til universell utforming for offentlige virksomheter skjerpet.
Nå må alle offentlige virksomheter ha:

* Fylt ut og publisert en tilgjengelighetserklæring for alle sine nettløsninger.

* Erklæringen skal beskrive hvor godt bedriften følger reglene for universell utforming innenfor IKT.

* Erklæringen krever en full kartlegging og testing av nettløsninger sett opp mot gjeldende krav og regler.

Bryter man med gjeldende krav, kan man risikere både dagbøter og å bli pålagt å rette opp i avvik. 
 
Universell utforming av nettsider er en kontinuerlig prosess, og det er viktig å regelmessig overvåke og forbedre nettsiden for å sikre at den oppfyller universelle utformingsstandarder.

Er du usikker på om nettsiden din stiller til kravene for universell utforming? Vi hjelper deg!

Kilder: uu-tilsynet.no,
Intro til universell utforming, https://www.uutilsynet.no/regelverk/universell-utforming-i-utviklingsprosessen/201