Ingenting er som å bla i en god bok. Selv ungdom foretrekker papirbok framfor en digital bok. En bok blir tatt vare på, har lang levetid og stor egenverdi. Vi har drevet med bøker siden 1895, så vi vet litt om design, produksjon og innbinding. Det er mange elementer å ta stilling til når man skal produsere en bok. Derfor er det viktig å ha en god produksjonsplan da bokproduksjon ofte er en omfattende prosess.

Vi hjelper deg med råd og tips om boktype alt etter hva slags bok du skal produsere, hvilket innhold den har og hvilken målgruppe den er ment for. En bok kan skreddersys med hensyn til design, format, papir og innbindingstype.

Enten du ønsker deg 10 eksemplarer av en liten spiralinnbundet bok eller et opplag på 10.000 bøker med stive permer, så kan du snakke med oss.