Medlemsblader og kataloger gir en unik mulighet til å fortelle historier og til å gå i dybden. Vi har lang erfaring med å designe, trykke og distribuere medlemsblader, tidsskrifter, menighetsblader, prislister og kataloger.

God planlegging og prosjektgjennomføring er viktig for at bladet eller katalogen din skal havne i postkassen til riktig tid. Vi lager en plan for deg med produksjon og gjennomføring slik at du har full oversikt og kontroll. Ønsker du det, kan vi adressere enten på konvolutt, direkte på bladet eller plastpakke. Vi leverer på Posten eller til andre distributører.