Drone

Wera har egen drone, med egen operatør. Jørgen har 30 års erfaring som modell-/drone-flyver. Han har tjenestegjort i forsvaret som dronepilot/målflyoperatør.

highcompress-DJI_0068.jpg
Vi er klarert for RPAS* i kategori 1 (RO1). Vårt registreringsnummer hos Luftfartstilsynet er NO.RPAS.7111. *(Remotely Piloted Aircraft Systems)

Vi tar bilder slik du ønsker det. Brief fra deg, eller forslag fra oss mtp høyde og vinkler. Bildene leveres i ønsket format/fargerom. Justerte, eller RAW.

Dronebilder uten 3D-elementer

Dronebilder med 3D-elementer