Grafisk design er et verdifullt virkemiddel for å skape positiv oppmerksomhet, gjenkjennelse og et tydelig avsenderuttrykk. Den bygger identitet og gir virksomheten din en personlighet som gjør at kundene husker deg. Ser du en nettside, firmabil, annonse, brosjyre eller plakat langs veien, skal du umiddelbart forstå hvem avsenderen er.

Grafiske elementer som går igjen i alt av bedriftens kommunika­sjon kaller vi en visuell profil. Den er et viktig verktøy for alle som jobber med bedriftens kommunikasjon, og bygger identitet og merkevare.