Skien kommune :: Årsplaner

Grafisk design

Skien kommune har 15 barnehager. Hver barnehage har fått sin brosjyre. Brosjyren inneholder en fellesdel for hele kommunen, samt en del som handler bare om den enkelte barnehagen. Alle brosjyrene er universelt utformet.