fbpx

Holmestrand kommune – 3 kommuner blir til 1

Holmestrand, Hof og Sande skal slås sammen til en kommune 01.01.20.

Nykommune 2020

Rådmannen utfordret oss på hvordan de burde kommunisere denne prosessen internt & eksternt.

Vi begynte med å kjøre interne workshops, som kompetanseøkning, og for å avdekke strategi og kanalvalg. Målet ble å produsere inspirerende innhold gjennom en objektiv redaksjonell fremtreden. Fokuset var på effekten av de ulike stegene i sammenslåingen, samt å visualisere fremgang i prosjektet.

Første milepæl i 2017 var å gi sammenslåingen et navn – en egen identitet som ble til «Nykommune2020». Deretter laget vi en egen hjemmeside www.Nykommune2020.no + nyhetsbrev og Facebook-konto. Kommunen åpnet nye kanaler for å kommunisere med sine innbyggere – noe som er ganske unikt.

For å forankre internt, lanserte vi prosjektet sammen med rådmannen – i form av en inspirasjonskonferanse for alle ledere.

Sammenslåingen er i rute og alle kanaler er i bruk. Videre planlegges bymagasin, postkampanjer m.m for å bygge opp under en prosess som er like viktig for kommunen som for innbyggerne.

Wera er en samarbeidspartner som evner å sette seg inn i en kommune sine behov på en profesjonell måte!

Hans Erik Utne, Prosjektleder/rådmann
Nykommune 2020
Nykommune 2020