Holmestrand Kommune :: Intern kommunikasjon

Markedsstrategi

Kommunene Holmestrand, Hof og Sande slår seg sammen . Vi kjørte en workshop for prosjektgruppe knyttet til intern kommunikasjon. Fokus var på intern kommunikasjonsplan, hvordan legge opp en målrettet kommunikasjon, definere målgrupper og kanaler, med fokus på redaksjonelt innhold.