Hjem, kjære hjem :: Foto & regi

Foto

Vi samarbeider med mange flinke fotografer. Som her da vi laget en kampanje for Grenland Familiekontor om vold i nære relasjoner. Kunden ønsket en brosjyre der de som opplever dette kunne kjenne seg igjen. Noe som krevde en god idé, god regi og en god fotograf. Vi skaffet modeller, stod for regi, lånte et skipperhus i Brevik og hyret inn fotograf Max Emanuelson.