Grønn Sone :: Roll-ups

Plakater & bannere

Vi har designet og levert roll-ups til samtlige av Bilfingers lokasjoner i Norge i forbindelse med deres behov for løpende fokus på «Grønn sone». Reklamehuset Wera har også vært med i produksjon av annet materiell, deriblant informasjonsbrosjyrer.