Grønn Sone :: Informasjons-brosjyre

Brosjyrer

Bilfinger har et meget sterkt fokus på HMS. Som et resultat av dette har de lansert prosjektet «Grønn Sone». Som et ledd i å kommunisere dette ut til hele organisasjonen, er dette samlet i en informasjonsbrosjyre. Den har vi designet og trykket. Vi har også hjulpet med andre produkter, inkludert et stort veggskilt.