Gaustatoppen Resort :: Profil

Grafisk identitet

Destinasjon Gaustatoppen har gjort strukturelle endringer, og hadde behov for en logo som kunne brukes av flere selskaper og til flere formål. Vi utarbeidet en grafisk profil med en felles identitet og tilhørende profilhåndbok. Den nye logoen benyttes på alt fra webside og annonser til biler og snøkanoner.