Fyresdal Næringshage :: Facebook

Sosiale medier

Fyresdal Næringshage trengte flere e-postadresser til potensielle kunder. Vi laget en kampanje på Facebook med en landingsside for å samle leads.