Det gode budskap :: Layout

Grafisk design

Vi designer magasinet «Det gode budskap» fast en gang i måneden. Materiell kommer fra redaktøren av bladet. Vi designer magasinet og tar korrekturen med redaktøren.