fbpx

Bilfinger – konseptutvikling Bunnplanken

HMS-prosjektet «Grønn sone» utarbeidet vi først. «Grønn sone» og fokuset på HMS ble første steg i arbeidet med å konseptutvikle Bunnplanken.
Bilfinger-jenta

Grønn sone

 «Grønn Sone»-designet ble førende for Bunnplankens visuelle uttrykk.

Vi produserte et stort skilt på veggen hos Bilfinger som er godt synlig på Herøya Industripark.

Vi har designet ulike typer materiell til samtlige av Bilfingers lokasjoner i Norge i forbindelse med lanseringen av «Grønn sone».

Bunnplanken

Vårt oppdrag var å visualisere et konsept HMS-avdelingen hadde utarbeidet som gikk under benevnelsen Bunnplanken. Konseptet bestod av de tre elementene: HMS – Effektivitet og Orden. Disse utgjorde Bunnplanken.

Vi konseptualiserte Bunnplanken der de tre elementene fikk en grafisk familielikhet og uttrykk. Dette ble Bunnplankens identitet.

Foto, budskap og grafisk form ble gjengitt i digitalt materiell, brosjyre og plakater.