FRAMPÅ

Med FRAMPÅ-arrangementene ønsker vi å bidra positivt til samfunnsutviklingen i Vestfold og Telemark gjennom å skape en arena for kunnskapsdeling, gode relasjoner, vekst og tilhørighet.