fbpx

Norge må ikke stoppe opp

Tenk langsiktig og legg en god plan

Det kan være lett å miste motet og bli fortvilet over hvordan korona-viruset påvirker vår hverdag. Alle mobiliserer i større eller mindre grad, og ringvirkningene er store.

For næringslivet kan disse ringvirkningene gi seg utslag i manglende oppdrag og svikt i omsetning.

Det er i slike tider at det er viktig å holde hodet over vannet og sørge for at man ikke bare jobber kortsiktig, men har en langsiktig strategi. Det handler om å tenke kreativt, annerledes og positivt, for det kommer faktisk en tid etter korona.

Wera jobber med kommunikasjon i alle kanaler og har ekspertise på krisehåndtering. Vi er et sammensatt team som er gode når trykket er størst. Normalt sett er vi ute blant folk og hjelper til med planer, design, rådgivning eller trykksaker. Vi har forståelse for at vi i en periode skal unngå direkte kontakt, og tar derfor nye grep i måten vi kommuniserer på.

Gjennom løsninger som Microsoft Teams eller Whereby.com er det mulig å arrangere møter, slik at du kan sitte på ditt hjemmekontor og delta i et fellesmøte med oss. Der kan vi utveksle presentasjoner, bilder og dokumentasjon, og være effektive med fremdriften i vanskelige tider.

Vi inviterer dere til å ta et slikt møte med oss. La oss bruke en kostnadsfri halvtime og snakke om hva vi kan gjøre for din bedrift. Det kan være et av de smarteste grepene du gjør.

Ta kontakt med en av oss i dag:

  • Thomas – thomas@wera.no (951 30 260) Nettsider, presentasjoner, intranett
  • Kjersti – kjersti@wera.no (911 90 561) Tekst, prosjektledelse
  • Dag – dag@wera.no (907 66 741) Trykksaker
  • Caroline – caroline@wera.no (988 16 203) Innhold, digital annonsering
  • Solveig – solveig@wera.no (909 95 699) Krisehåndtering, identitet