fbpx

Slik bidrar vi til å begrense smittespredningen

  Kjersti Hole Haatveit      20/03/2020

En krevende, ny hverdag

Virusutbruddet har snudd hverdagen opp ned. I Reklamehuset Wera er vi heldige. De fleste av oss har en digital arbeidshverdag, som relativt enkelt kan gjennomføres hjemmefra. Ved hjelp av videokonferanser og digitale møteplasser hjelper vi kundene våre som normalt.

Noen ansatte må møte fysisk på jobb for å holde trykkeriet i gang. Vi holder god avstand, har rutiner for ekstra god håndhygiene og håndsprit tilgjengelig flere steder. Alle dørhåndtak og kontaktflater desinfiseres regelmessig. Selv om vi er glade i hverandre, innser vi at klemmer og skulderklapp får vente.

Dette er en nasjonal dugnad, og vi tar vårt ansvar svært seriøst. Sammen skal vi komme oss gjennom dette.

Tydelige rutiner og retningslinjer

Våre ansatte har tydelige rutiner og retningslinjer de må forholde seg til for å begrense smittespredningen.

Retningslinjene gjelder hygiene, reiser privat og på jobb, møter, seminarer og hva vi skal gjøre dersom vi blir syke.

Vi håper at tiltakene vi gjør i dag sørger for at våre ansatte og deres familier holder seg friske, og bidrar til å flate ut kurven over antall smittede.

Vi oppfordrer alle til å holde seg mest mulig hjemme, og til å gå i karantene ved mistanke om sykdom. Sammen kan vi gjøre følgene av corona-krisen minst mulig.


Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on xing
Share on pinterest
Share on whatsapp
Share on reddit
Share on telegram
Fakta om Reklamehuset Wera:
Reklamehuset Wera ligger i Porsgrunn og er trolig landets eldste reklamebyrå med historie tilbake til 1895. Grunnlaget ble lagt av Hermann Wergeland ved etablering av selskapet med fokus på trykkerivirksomhet. I 1902 ble Oluf Rasmussens trykkeri etablert i Skien, og i 2005 ble disse to til Wera AS. Reklamehuset Wera har ambisjoner om å bli et av landets ledende byrå innen digital kommunikasjon. Selskapet kan tilby sine kunder gode og effektive rådgivningstjenester innen strategi, utvikling, markedsføring, kommunikasjon, digitale tjenester, prosjektledelse og trykksaker. Selskapet har fokus på å løse kommunikasjons- og markedsutfordringer for kunder i Vestfold og Telemark. Selskapet har 16 ansatte og omsatte i 2019 for 18,5 millioner kroner.