fbpx

Slik bidrar vi til å begrense smittespredningen

En krevende, ny hverdag

Virusutbruddet har snudd hverdagen opp ned. I Reklamehuset Wera er vi heldige. De fleste av oss har en digital arbeidshverdag, som relativt enkelt kan gjennomføres hjemmefra. Ved hjelp av videokonferanser og digitale møteplasser hjelper vi kundene våre som normalt.

Noen ansatte må møte fysisk på jobb for å holde trykkeriet i gang. Vi holder god avstand, har rutiner for ekstra god håndhygiene og håndsprit tilgjengelig flere steder. Alle dørhåndtak og kontaktflater desinfiseres regelmessig. Selv om vi er glade i hverandre, innser vi at klemmer og skulderklapp får vente.

Dette er en nasjonal dugnad, og vi tar vårt ansvar svært seriøst. Sammen skal vi komme oss gjennom dette.

Tydelige rutiner og retningslinjer

Våre ansatte har tydelige rutiner og retningslinjer de må forholde seg til for å begrense smittespredningen.

Retningslinjene gjelder hygiene, reiser privat og på jobb, møter, seminarer og hva vi skal gjøre dersom vi blir syke.

Vi håper at tiltakene vi gjør i dag sørger for at våre ansatte og deres familier holder seg friske, og bidrar til å flate ut kurven over antall smittede.

Vi oppfordrer alle til å holde seg mest mulig hjemme, og til å gå i karantene ved mistanke om sykdom. Sammen kan vi gjøre følgene av corona-krisen minst mulig.