fbpx

Kommunikasjon i krise

Nå er tiden inne for å tenke mer på Pris, Produkt og tilgjengelighet (Place), enn Promotion

Finanskrise, klimakrise eller en global helsekrise. Forskjellen mellom selskaper som klarer seg gjennom kriser, og de som går dukken, er om de klarer å kommunisere eller ikke.

– Et selskap vil komme helskinnet gjennom en krise dersom de har en god plan for krisekommunikasjon og ledelse. Derfor undrer vi oss over at så få selskaper praktiserer dette arbeidet akkurat nå. De fleste selskaper snakker om hvordan situasjonen ser ut etter krisen. Men det er nå vi er midt oppe i den, og det må man forholde seg til.

Det mener to av Danmarks ledende eksperter i kriseledelse og krisekommunikasjon, professor Finn Frandsen og lektor Winni Johansen fra Center for Virksomhets-kommunikasjon, Handelshøyskolen, Aarhus Universitet.

Vi skal tilbake til normalen, men må forholde oss til NÅ
Det betyr at man ikke kan fortsette som før. Det betyr at man må vurdere dagens budskap og finne en ny strategi. At det er bedre å delta i den nasjonale dugnaden med relevante budskap og relevante aktiviteter – og at det er viktig å jobbe med krisekommunikasjon som en strategisk prosess. Da vil mottakers perspektiver lettere inkluderes i kommunikasjonen og det sentrale blir målgruppens behov og ønsker. Tiden er inne for å tenke mest på TRE av de fire P’ene: Pris, Produkt og tilgjengelighet (Place).

Vis ansvarlighet og empati, krisekommunikasjon er et lederansvar
Nå handler det først og fremst om å ikke spre smitten. Men det handler også om et arbeidsgiveransvar og hva bedriftsledere gjør for at permitteringer skal bli så kortvarige som mulig. Det overordnede målet er å skape trygghet internt og jobbe sammen om et enhetlig budskap ut. Det vil styrke omdømmet. Er det motstridende signaler i kommunikasjonen, så kan kolleger komme til å jobbe mot hverandre. Ikke med overlegg, men fordi de ikke er drillet i hva de skal gjøre eller si. Det vil svekke omdømmet.

Slik kan vi bidra
WERA as kan bistå bedrifter i krevende tider, med beredskapsplaner og operativt kommunikasjons- arbeid i håndteringen av koronakrisen. Her er en oversikt over hva vi kan være behjelpelig med:

  • Kartlegging av målgruppene og deres behov for informasjon
  • Rådgivning og utforming av budskap og innhold
  • PR og mediehåndtering
  • Drift og håndtering av informasjon i interne og eksterne kanaler

For mer informasjon eller behov for bistand:

Kjersti Hole Haatveit, daglig leder: Epost: kjersti@wera.no, mob 911 90 561

Kåre Fostervold, Rådgiver PR og myndighetskontakt Epost: kf@telemarkconsulting.no, mob: 481 68 041

Solveig Iren Kleveland, Kreativ leder og strategisk rådgiver Epost: solveig@wera.no, mob: 909 95 699