fbpx

Kortreiste, miljøvennlige trykksaker

Av Wera

Svanemerket og CO2-kompensering

Hos Wera har trykkpressene gått i over 125 år og vi har jobbet målrettet med bærekraft i over 15 år.

Trykkeriet vårt var det første trykkeriet i Telemark til å bli Svanemerket i 2005. Det betyr at vi bruker miljøvennlig trykkfarge, papir som er bærekraftig produsert og har ryddige arbeidsforhold.

En maskinpark som kombinerer energieffektive, nye maskiner med gjenbruk av trofaste, gamle travere er også et positivt klimatiltak. Hvorfor kjøpe nytt når velbrukt fungerer like bra? Med solceller på taket gjør vi det vi kan for å sikre mest mulig miljøvennlige trykksaker fra start til slutt.

Vi arbeider kontinuerlig for å velge det mest miljøvennlige og kortreiste papiret. Hovedsakelig bestiller vi papir fra en svensk produsent, og alt papir er produsert gjennom bærekraftig forvaltning av europeisk skog.

Nå CO2-kompenserer vi i tillegg for vårt papirforbruk gjennom World Land Trust. Det vil si at hver kilo papir vi kjøper sørger for at regnskog i Vietnam beskyttes fra hogst. Ved å bevare viktig skog hindrer vi at Co2 som trærne har absorbert under sin livstid slippes løs i atmosfæren.

Bærekraftig skogdrift øker CO2-fangst
Visste du at de europeiske skogene vokser, og at bærekraftig forvalting av skogen sikrer mer CO2-fangst? Ny skog som vokser raskt fanger nemlig opp mer CO2 enn eldre trær som vokser sakte. Derfor er det viktig at papirproduksjonen i Europa holdes vedlike.

Trykt i Norge

Kortreiste trykksaker ligger våre hjerter ekstra nært, både fordi det er viktig for lokale arbeidsplasser og bedre for miljøet. Derfor er vi stolte over å kunne bruke Trykt i Norge-logoen på alt vi trykker.
 
Trykt i Norge er et kvalitetsstempel eksklusivt for medlemmene av Grafisk Bransjeforening. Det betyr at du som kunde kan være trygg på at vi utfører et godt håndverk, og har medarbeidere som virkelig kan faget sitt. I tillegg har det ferdige produktet en kortere vei frem til deg, noe som er bra for miljøet og for effektiviteten.

Sikrer arbeidsplasser og bærekraft

Jørgen og Viggo har til sammen jobbet på trykkeri i 56 år, og kan faget fra A til Å.

Når du bestiller trykksaker utenfor Europa, har du ingen kontroll på hvordan papiret og trykkfargen er produsert, om arbeidsforholdene er gode eller hvilke miljøkonsekvenser transporten til Norge har. Hos Wera er bærekraftig behandling av miljø og medarbeidere førsteprioritet.

Ved å handle lokalt minimerer du miljøpåvirkningen dine trykksaker har, og sørger samtidig for å trygge norske arbeidsplasser. Samtidig lover vi selvfølgelig at det du trykker blir av beste kvalitet. Hos oss er kvalitetskontroll en viktig del av jobben.

Vi har full forståelse for at økonomi spiller en stor rolle for hvilket trykkeri man velger. Vi oppfordrer til å gi norske trykkerier en mulighet til å gi deg et tilbud – kanskje du blir overrasket både over prisnivået og kvalitetsforskjellen. Vi kan i hvert fall love deg god service, fantastisk kvalitet og helt ren samvittighet.

Vil du høre mer om hva vi kan trykke for deg? Ta kontakt med Dag, vår grafiske rådgiver og ekspert på trykk