fbpx

Asap Norge lever opp til navnet!

Da Astrid Skreosen hos Asap Norge fikk forespørselen om å produsere 400.000 smittevernfrakker var hun i utgangspunktet skeptisk

Asap hadde fått lakenproduksjonen oppe og gå, og hadde hverken
maskiner eller bemanning til å levere. Men etter å ha tenkt litt, så hun at dette kunne være en fantastisk mulighet.

Avtalen ble inngått med Helse Sør-Øst, og i en forrykende fart ble lokale leid, symaskiner og råstoff bestilt og arbeidskraft innleid. Den første frakken ble klar etter noen få dager.

Nå produserer Asap på Kjørbekk smittevernsfrakker i ekspressfart. Maskinene durer og går fra 07.00 om morgenen til midnatt. 16 personer og 3 skift gjør at Asap kan produsere opp til 4.200 frakker pr dag.

Her er det ingen tid å miste, Asap skal levere 200.000 frakker til Helse Sør-Øst før 30. juni. Det er dessuten en enorm interesse fra mange andre land.

Og når engang koronakrisen er over kan maskinene brukes til produksjon av andre ting – en krise kan også være en mulighet!

Fredrikke Fuglset Nilsen monterer logomerker på smittevernfrakkene
Vi trykker logomerkene
Vi trykker logomerkene
En bunke ferdigpakkede smittevernfrakker
En bunke ferdigpakkede smittevernfrakker