Hvem er kunden – egentlig?

De fleste mener å ha god kjennskap til sine kunder og sin målgruppe. «Vi har jo drevet med dette i mange år», sier de fleste. Det er ikke sikkert dette holder lenger. Den digitale hverdagen har nok også innhentet dine kunder og påvirket deres handlemønstre.

Hvem er kunden – egentlig?

Ifølge Google vokser de bedriftene som bruker digital markedsføring riktig, inntil 4 ganger hurtigere. De som vokser, er i stor grad bedrifter som bruker tid på å bli kjent med sine kunder. De undersøker hvem de er, hvor de bor, hva de er interessert i, hvilke digitale kanaler de benytter og ikke minst når på døgnet de er på.

I reiselivsbransjen er ikke kunden nødvendigvis turister utenbys fra. Det kan godt være egne innbyggere som ønsker å utforske nærområdet og/eller som får gjester på besøk.

 

Gi kunden et navn

Gjør denne øvelsen i morgen.

1: Del kundene først opp i målgrupper. Det kan være interesser, alder, bransje, geografi etc.

2: Behandle hver målgruppe som en potensiell kunde og gi denne et navn.

3: Vurder hvordan du kan nå målgruppene dine. Når? Hvor? Hvor ofte?

4: Slik har du et bedre utgangspunkt for å treffe kunde dine. Neste steg er å evaluere markedsplanen for 2018.

Lykke til!