Kjersti Hole Haatveit ny daglig leder i Reklamehuset Wera

Rigger seg for vekst og fokus på Telemark, Vestfold og Buskerud 

20. august 2018 – Kjersti Hole Haatveit er utnevnt til ny daglig leder i Reklamehuset Wera. Reklamebyrået, som også har eget trykkeri er Telemarks eldste med historie tilbake til 1895. Kjersti Hole Haatveit (55) har jobbet som rådgiver, prosjektleder og konsulent i 13 år og tar over rollen etter Dag Brekke-Rasmussen som nå skal fokusere på å arbeide nært med kunder med fokus på trykk og digital produksjon. Bjørn Richard Johansen, gründer, initiativtaker og assosiert partner i First House blir ny styreleder i selskapet. Han har i de siste tre årene også vært sentral i oppbygningen av Conceptor Bolig som har 2.500 leiligheter under utvikling i InterCity området.

– Vi rigger oss for vekst og fokus på Telemark, Vestfold og Buskerud i årene fremover, sier Kjersti Hole Haatveit. Vi har et utrolig godt team av medarbeidere, og det blir et viktig mål å ta en sterk posisjon innen digital kommunikasjon i årene fremover. Her er vi ambisiøse og tror vi skal klare å bli et av Norges ledende digitale kommunikasjonsbyrå med beliggenhet utenfor Oslo.

– Reklamehuset Wera er også unike ved at vi har et eget trykkeri som gjør at vi kan snu oss raskt for å løse oppgaver for våre kunder, sier Kjersti Hole Haatveit. Hun har også erfaring fra La Mote og Isola. Reklamehuset Wera har 16 ansatte, omsatte for 15.5 millioner kroner og fikk et positivt driftsresultat på 374.000 kroner i 2017.

Selskapet har også hentet inn Bjørn Richard Johansen (53) som styreleder. Han har blant annet vært gründer og initiativtaker til First House hvor han i dag er assosiert partner. Johansen er en av landets mest erfarne kommunikasjonsrådgivere med oppdrag i og utenfor landets grenser. Han har bl.a. arbeidet som rådgiver for Island i forbindelse med finanskollapsen i 2008, vulkanen Eyjafjallajökull i 2010 og Panama Papers i 2016. Videre har han vært sentral i etableringen av Conceptor Bolig hvor han sitter i ledelsen med ansvar for kommunikasjon og posisjonering. Conceptor Bolig har ca. 2.500 leiligheter under utvikling i Inter-City regionen. Bjørn Richard Johansen har også vært initiativtaker til Telemarkshelten som over tid har blitt et viktig idrettsarrangement i regi av idretten i Vinje og Tinn. Johansen sitter i dag i styret i rådgivning og prosjektlederselskapet Insenti som omsatte for 270 millioner kroner i 2017 og Straand familiens selskap Straand Hotel i Vrådal med en omsetning på 32 millioner i 2017.

– Jeg gleder meg til å bidra aktivt i styret i Reklamehuset Wera, sier Bjørn Richard Johansen. Å skape entusiasme internt og blant kunder blir viktig, samtidig som vi gjennom vekst vil tiltrekke oss flere dyktige rådgivere. Denne bransjen handler om å ha dyktige kollegaer som er gode å jobbe med å løse kundens utfordringer. Det digitale skiftet gir fantastiske muligheter for kommunikasjon, reklame- og designbransjen. Reklamehuset Wera har en god posisjon og en lang historie med spennende kunder. Videre vil vi nok se at vi vil få en strukturendring i reklamebransjen i regionen i årene fremover. Her ønsker Reklamehuset Wera å være en aktiv spiller, sier Bjørn Richard Johansen i en kommentar. Han har røtter og oppvekst på Borgestad mellom Porsgrunn og Skien. Med gode venner, kontakter og hytte i fylket gjør at det er spennende å ha relasjoner med Telemark selv om Oslo er min base, sier Bjørn Richard Johansen.

For ytterligere informasjon:

Kjersti Hole Haatveit, daglig leder, mobil 911 90 561 og e-post [email protected]
Bjørn Richard Johansen, styreleder, mobil 47 800 100 og e-post [email protected]

Fakta om Reklamehuset Wera:

Reklamehuset Wera ligger i Porsgrunn og har fokus på å løse kommunikasjons- og markedsutfordringer for kunder i Telemark, Vestfold og Buskerud. Selskapet har ambisjoner om å bli et av landets ledende byrå innen digital kommunikasjon i tillegg til å kunne tilby sine kunder gode og effektive design og trykkeritjenester. Selskapet har historiske røtter tilbake til 1895 da Hermann Wergeland startet opp sitt trykkeri Porsgrunn. Kjersti Hole Haatveit er daglig leder for selskapet som omsatte for 15,5 millioner kroner i 2017. Reklamehuset Wera har 16 ansatte og kontorer på Vallermyrene rett ved E18 og avkjøringen til Porsgrunn.