Papir er ikke dødt!

I dag vil alle bli engasjert i stedet for informert. Sammen med Visit Telemark laget vi heller et kart som frontet 100% opplevelser. Resultatet er fantastisk samtidig som interessant!

Fra katalog – til opplevelseskart

Noe av det mest sentrale i turisme er salg av opplevelser, men nå ønsker alle å bli engasjert, i stedet for å bli informert.

I 2017 forsøkte vi noe nytt. Vi la vekt på hva turisten faktisk ønsket – opplevelser. Grenland er et lite “land” med korte avstander til mange spennende attraksjoner og aktiviteter. I stedet for en katalog laget vi sammen med Visit Telemark et kart, som fokuserte på opplevelsene. Formatet var lite og perfekt i barnehender. Dette viste seg å være en genial måte å fremheve både avstander og aktiviteter på.
Kartene flydde ut av hyllene – på flere språk.

Turisten er også lokal

Vi som bor her har også trykket kartet til vårt bryst. Det er raskt å glemme hvilke muligheter som er i egen bakgård. Nå kan også vi guide familie og venner som er på besøk.

Fremtidens informasjon

Kan dette bety at vi ønsker informasjon tilgjengeliggjort mer på trykk? Og særlig hvis det er presentert enkelt og relevant? Dette er nok en rød tråd som vi vil se mere av fremover. Papir er på vei tilbake!