Det starter med et mål

Etter det kan alt skje. Har vår kjære kunde et klart mål for oppgaven, er saken biff. Da er vi på ballen med en gang. Gi oss et klart definert mål og vi utfører og leverer. 

Alt starter med et mål

Når våre kunder kommer til oss for å få hjelp til design av ny profil, nettside, Facebook-kampanje eller brosjyre, spør vi alltid: Hva er målet med det du skal ha? Hvilken jobb skal nettsiden gjøre? Hva skal brosjyren brukes til, og for hvem? Hvis vi skal lage noe uten mål og mening, kan vi ikke gjøre jobben vår.

Når målet er definert, må det lages en plan og en strategi for å nå målet. Hva skal vi si, til hvem og hvor? Idag opererer vi med flere kanaler enn noen gang før. Mulighetene er enorme. Da må det en liten analyse til. For å nå ut til målgruppen din, må du finne ut hvilke kanaler du skal bruke.
Når du har bestemt deg for hva du skal si, og til hvem, da kommer vi på banen. Vi legger på design, spisser budskapet ditt og sender det ut i de riktige kanalene. Etter kampens hete er det lurt å ta en liten evaluering. Analyser prosessen, juster og treff målet enda bedre neste gang.

1. Definer målet
Målet kan være kvalitativ, kvantitativt eller hårete.

2. Lag en plan og en strategi for hvordan du skal nå målet
Definer budskap, målgruppe og kanal.

3. Identifiser målgruppen
Hvem snakker du til? Hva er de opptatt av? Hva engasjerer dem?

4. Skap interesse og engasjement
Servér målgruppen din relevant og interessant innhold.

5. Gjør smarte kanalvalg
Finn ut hvor du treffer dine kunder.

6. Evaluer 

Lykke til!