Toget til synlighet

En hører mange buzzord om dagen. Big Data, inbound marketing, content marketing, vlogging og mange flere begreper ligger klare. Dette kan gjøre enhver stressa og ivrig etter å hoppe på «toget til synlighet». Eller har du allerede hoppet på toget? Og hoppet av på siste stopp? Har du egentlig kommet frem?

Dette er spørsmålet en må stille seg – fungerer det vi bruker penger på?

For å kunne besvare det spørsmålet må en spole til start. Hva er målet med markedsføringen? Er det å øke salget, bevisst­gjøre kundene at du eksisterer, øke CRM-databasen eller få flere likes på Facebook? Dette kalles mål. En må definere noen mål, når en setter i gang kampanjer. For uten mål kan en ikke si hva som fungerte eller ikke.

Togkupe med sosiale medier

Mål med hjemmesiden

– Hvorfor har du en hjemmeside? Skal den generere konkrete salg via ehandel, inspirere nye kunder ved å dukke opp på søk eller være en hub for informasjon til dine eksisterende kunder? Hva ønsker du kundene dine skal gjøre på hjemme­siden, er svaret du må definere når du først ønsker å bruke dine kunders tid.  Via Google Analytics kan man sette opp «trakter» for å se hvor kundene har vært og hvor de falt av i prosessen.

Målet med annonseringen

– Hva ønsker du ut av annonse­kronene dine, for antall likes er ikke alt. Skal de lede til hjemme­siden, så hva ønsker du de skal gjøre etterpå? Om du har en reell kampanje som leder til en nettbutikk, hvor mye skal du bruke i annonsebudsjett i forhold til hvor mange enheter du ønsker å selge? Dette definerer du ved å sette et mål for hver enkelt kampanje.

Gikk du av på riktig spor?

– Nå er du av «toget til synlighet». Er du på rette stopp eller bør du være med litt lengre? Bruk analyse­verktøyene i Google Analytics til å finne ut hvilken effekt annonse­ringen har gitt. Sett av tid hvertfall en gang i kvartalet enten med et reklamebyrå eller en fagperson til å analysere effektene. Først da vet du om du i det hele tatt er på rett tog.