Bruk kundens ord og gjør det barnslig enkelt

Det er få ting som er så frigjørende og morsomt som å lytte til hva et barn har å si. Det er ofte tatt litt ut av sammenhengen og kanskje med vinklinger vi voksne ikke er helt forberedt på.

Thomas blir fort engasjert når det gjelder kommunikasjon. Her er bilde fra frokostmøtet hos Reklamehuset Wera tirsdag 13. mars som handlet om å bruke kundens ord.

Det som kjennetegner barns uttrykk, er at de snakker med enkle ord. Kan vel hende at det kommer litt «atte», pustepauser, litt annerledes trykk på stavelser og et knippe tynne L-er her og der. Det er uansett innholdet og enkelheten i det de sier som er så grunnleggende utfordrende for oss voksne. Vi klarer å komplisere budskap på en måte som ofte nesten kan virke som en parodi. Istedenfor å si det vi mener, snakker vi i metaforer, bruker ironi – ja, snakker rundt grøten…😉

Når vi kommuniserer med noen, ønsker vi at de skal forstå hva vi sier. Når du selger et produkt, en tjeneste eller et budskap, så vil du gjerne at dine målgrupper skal kjøpe det du selger. Da er det lurt å sette seg i kundens sko (metafor!), og tenke som dem. Det kan hende at det du prøver å formidle er komplisert, og da er det din oppgave å forenkle så godt det lar seg gjøre – uten at innholdet mister sin kraft.

Barn er nysgjerrige på språket og uttrykker seg enkelt. Vi har alle vært barn og like enkle i vårt språk en gang, og hvis vi klarer å kalle en spade for noe annet enn et graveredskap, så har vi kommet langt på vei. Barnslig enkelt?