Det starter med en sterk identitet …

Hvordan ønsker DU å bli oppfattet?

En god visuell identitet er viktigere enn noen gang. Den skaper gjenkjennelse og helhet. Den gir virksomheten din en personlighet og identitet som gjør at kundene lettere husker deg, og den skiller deg ut i mengden. Når noen ser en firmabil, annonse, nettside eller plakat langs veien, skal de med en gang forstå hvem dette er.

En visuell identitet og profil er en sammensetningen av utvalgte elementer som går igjen som en rød tråd i alt av kommunika­sjonsmateriell fra virksomheten din. Det være seg nettsider, visittkort, annonser, skilt, bildekor og mer.

Det er viktig at bedriftens visuelle profil er bevisst utformet, slik at kundene får det førsteinntrykket av din virksomhet som du ønsker. Du vil jo fremstå som en seriøs og trygg aktør i markedet, og ønsker at både potensielle og eksisterende kunder skal huske på deg når de trenger en vare eller tjeneste. Er den visuelle profilen tydelig definert, oppnår du dette og skaper verdi på lang sikt.

Profilmanual

En profilmanual definerer hvordan din bedrift skal fremstå visuelt i alle kanaler. Den er et praktisk hjelpemiddel for alle som skal jobbe med bedriftens kommunikasjon. Både internt og eksternt.

  • Hvordan skal logoen brukes i plassering, farger, skalering.
  • Hvilke fonter/skrifttyper skal brukes på hvilke flater.
  • Spesifikasjon og bruk av farger.
  • Maler for brev, konvolutter, brosjyrer, nettsider, PowerPoint, bildekor, skilt, arbeidstøy osv.

En sterk grafisk identitet er viktig også for mindre bedrifter

Logo og andre grafiske elementer er bedriftens ansikt utad. Den skal vise og fortelle hvem du er. Mange utsetter å fornye den grafiske profilen sin, selv om de vet det er nødvendig. Ofte skyldes det at man tror det koster mye penger.

Det behøver det ikke gjøre. Jobber man smart og gjør en klar, intern definisjon på hva man ønsker, er det mulig å få et godt resultat uten at det blir veldig dyrt.